Hemlösa katter – ett tragiskt problem

Det finns en stor grupp med katter som man inte alltid talar om. Det är de hemlösa katterna. I Sverige har vi inga vildkatter utan alla katter som idag är hemlösa är utkastade tamkatter eller födda av en katt som en gång har haft ett hem. Hundar ska vara chipmärkta enligt lag, men för katter finns det ingen sådan lag, vilket bidrar till att problemen ökar.

En röd katt på katthemmet bland alla andra hemlösa katter.

Katthemmen gör ett bra jobb

I Sverige är omhändertagandet av hemlösa katter baserat på ideella insatser. Det finns inga statliga djurhem som i andra länder. Katthemmen drivs av volontärer som tar hand om hemlösa katter som ingen annan tar ansvar för. Nästan varje katthem eller förening har idag en hemsida eller använder sociala medier som Facebook för att annonsera om katter som söker hem. De har ofta hårda men rättvisa krav för att katterna som omplaceras verkligen ska få ett tryggt och stabilt hem.

En del av katterna är mycket skygga och behöver socialiseras innan de omplaceras. Andra har stora behov av veterinärvård och insamlingar sker ibland för att enstaka svårt skadade katter ska kunna få tillgång till nödvändig hjälp. De ideella föreningarna har ofta sk jourhem som de placerar katterna i tillfälligt under tiden som nya familjer söks.

Katthemmen behöver alltid volontärer

Eftersom alla katthem och föreningar som bedriver omplaceringsverksamhet av katter drivs ideellt är de till större delen uppbyggda av volontärer. Som volontär på ett katthem kan du på frivillig basis sitta inne hos katterna och socialisera dem. Det tillkommer andra uppgifter som att hålla lokalerna rena och välstädade, byta i kattlådor och se till att det finns fräscht vatten och foder framme. Som volontär gör du en viktig insats men kan inte räkna med någon annan lön i ersättning än att få ha en spinnande katt i ditt knä. Men för katterna som är räddade betyder din insats allt.

Omplacering av privata katter

Det finns en anledning till att katthemmen sällan tar emot privatpersoners katter. Det är för att de ständigt har en kö av utsvultna magra katter som bor ute. Katter som verkligen far illa och behöver tas omhand. Det gör att privatpersoners katter, som faktiskt redan har ett hem där de får mat och tillsyn inte kan prioriteras. För var katt som lämnat katthemmet till en egen familj så står det hundra nya katter som väntar på sin tur. Det är mycket ovanligt att katthem avlivar friska katter. I USA är det vanligt med så kallad nokillshelter, det betyder i svensk översättning att de aldrig avlivar en katt som har förutsättningar att kunna bli tam eller tillfriskna om den är sjuk. Alla katter har rätt till att leva, och katthemmen gör det möjligt.